WordPress vừa update phiên bản mới nhất và đã làm cho nhiều biên tập viên nội dung phải khá vất vả với trình soạn thảo mới. Bài viết này hướng dẫn các bạn xử lý nhẹ nhàng để đưa trình soạn thảo của mình về lại như ban đầu.

Việc sử dụng plugin TinyMCE Advanced không còn tác dụng nhiều trong trình soạn thảo WordPress mới này nữa nên ta cần thay đổi để làm việc tốt hơn. Nhanh chóng hơn. Mình không giới thiệu lại nội dung mới ở đây nữa vì có thể hơi thừa, các bạn muốn có trình soạn thảo dạng như ban đầu hãy thực hiện cài 2 plugin sau:

Phương án 1: Dùng Plugin trình soạn thảo WordPress

  1. Classic Editor
  2. Re-add text underline and justify

chinh-sua-trinh-soan-thao-wordpress

Sau khi cài đặt xong thì vào phần Cài đặt => Viết và điều chỉnh lại bạn nhé.

Nếu bạn không muốn dùng trình soạn thảo Gutenberg mới này, bạn có thể đưa trình soạn thảo của mình về phiên bản cũ nếu cần bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng:

Phương án 2: Can thiệp vào file functions.php

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Chúc các bạn thực hiện thành công.