Khó khăn trong trình soạn thảo WordPress mới, hãy xem ngay bài viết này

WordPress vừa update phiên bản mới nhất và đã làm cho nhiều biên tập viên nội dung phải khá vất vả với trình soạn thảo mới. Bài viết này hướng dẫn các bạn xử lý nhẹ nhàng để đưa trình...