Chia sẻ nghề Marketing Online của PVonline tại trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi là nằm trong hoạt động tuyên truyền Marketing Online đến với cộng đồng. Và đối tượng học sinh THPT là những người được chia sẻ đầu tiên trong hoạt động này.

Với PVonline, chúng tôi mong muốn được mang những kiến thức, kinh nghiệm của mình chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi. Chia sẻ về các nội dung liên quan đến Marketing Online, ứng dụng vào kinh doanh, sản xuất, thương mại…

Buổi chia sẻ tại trường THPT Bình Sơn là buổi thứ 2 PVonline thực hiện chương trình này, buổi đầu tiên là tại trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức, Quảng Ngãi)

Với tâm huyết của mình, chúng tôi cũng kỳ vọng và mong muốn được góp chút sức nhỏ của mình tạo nên thành công cùng với cá nhân, doanh nghiệp ở Quảng Ngãi. Liên hệ với chúng tôi nếu như bạn cũng cần tư vấn về Marketing Online nhé.

chia-se-nghe-pvonline

chia-se-nghe-pvonline-1

chia-se-nghe-pvonline-2

chia-se-nghe-pvonline-3

chia-se-nghe-pvonline-4

chia-se-nghe-pvonline-5