Hi, chắc các bạn nghĩ Content trong marketing online chỉ là bài viết, ảnh, video, apps thôi nhỉ, còn nhiều lắm nhé, và đây là danh sách 16 thể loại Content trong Marketing Online bạn nên biết.

16-the-loai-content

 1. Ảnh
 2. Video
 3. Sự kiện
 4. Bài báo
 5. Webinar
 6. Game
 7. App
 8. Tools
 9. Ebook
 10. Email
 11. E-Learning
 12. Visualization
 13. Social content
 14. Printed
 15. Slideshow
 16. Bài viết

Cập nhật thêm cho các bạn 8 kênh truyền nội dung cho website nữa đấy.

 1. Website
 2. Blogs
 3. Microsites
 4. Partner sites
 5. Offline media
 6. Advertising
 7. Editorials
 8. Advertorials

Hy vọng với một ít nội dung này sẽ giúp ích các bạn nhiều nhé. Like & Subcriber để chia sẻ giúp dịch vụ SEO website tại Quảng Ngãi của chúng tôi nhé.