SEO Google Quick Answer Box hay còn  gọi là Google Answer, Google Search Box,… đây là một tính năng tự động lựa chọn các câu trả lời tốt nhất, phong phú nhất có trên các trang web để hiển thị ngắn gọn cho các truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Google Quick Answer Box là kỹ thuật tối ưu kết quả tìm kiếm mới xuất hiện 1 box trả lời nhanh (Quick answer) ngay trên vị trí đầu tiên của kết quả Search Engine để người tìm có thể xem ngay được nội dung mà không phải click chuột vào website.

Google-Quick-Answer-Box