Ý tưởng kinh doanh trong mùa mưa tại Quảng Ngãi thu TIỀN TRIỆU

Ở Quảng Ngãi mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch và “thượng đế” của bạn không muốn ra khỏi nhà, việc kinh doanh trở nên ế ẩm hơn. Tuy nhiên, nếu bạn biết nắm bắt...