Google chính thức tăng chiều dài đoạn mô tả ngắn trong kết quả tìm kiếm

Google đã xác nhận với Search Engine Land rằng nó đã thực hiện thay đổi cách hiển thị đoạn trong kết quả tìm kiếm. Google đã cho hiển thị nhiều hơn đoạn mô tả ngắn từ 160 lên 230 từ. ...