Công thức nào viết bài “đốn tim” hàng triệu khách hàng

Nói đến công thức viết bài trong marketing thì có đến 21 loại công thức như: AIDA,  3S, PAS, ACCA, String of Pearls, AAPPA, 4P, … nhưng công thức nào được áp dụng nhiều nhất của những người làm PR, Marketing, SEO,...